ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับราคา Domain .COM

  • 15th August 2023
เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ TLD ที่กล่าวถึงด้านล่าง ...
Continue reading

ประกาศ 19-26 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ไปดูงานที่ต่างประเทศ

  • 18th April 2023
ในวันที่ 19-26 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ของอีโว โฮสติ้ง จะเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ...
Continue reading

แจ้งปรับราคา Domain หลายรายการ

  • 30th May 2022
เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ TLD ที่กล่าวถึงด้านล่าง ...
Continue reading

Scheduled Maintenance 10 JAN 2022

  • 10th January 2022
ในวัน ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา ประมาณ 22.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update System Kernelเครื่องที่ได้รับผลกระทบเครื่อง VPS node :  ...
Continue reading