อีโว โฮสติ้ง (EVO Hosting) จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โดยที่ก่อนหน้าเรามาเริ่มทำธุรกิจผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งนั้น เราได้ทำเว็บไซต์มาก่อน จึงทำให้เราได้เจอปัญหาหลายอย่าง เช่น ติดต่อผู้ให้บริการไม่ได้ หรือ ติดต่อผู้รับวางเครื่องไม่ได้ หรือ ผู้รับวางเครื่องแจ้งกำหนดเวลา แต่ไม่เสร็จตามเวลาที่แจ้ง ฯลฯ

เมื่อเราก้าวเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ เราตระหนักดีว่า ในอดีตเราต้องการอะไร และเราร้อนใจแค่ไหน ที่ติดต่อผู้ให้บริการไม่ได้ เราจึงตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้า Hosting ทุกท่านอย่างตรงไปตรงมา และพยายามที่จะหาช่องทางที่จะให้ลูกค้าติดต่อเราได้ง่ายขึ้น ตลอดระยะเวลาที่เราให้บริการมา เราจึงพยายามรักษาคุณภาพของการให้บริการ รวมถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราเลือกใช้ เราก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับ Server เพราะเราต้องการให้ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการประทับใจมากที่สุด

ถึงวันนี้เรายังยืนหยัดพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน เป็นกันเองดุจญาติมิตร อีโว โฮสติ้ง Hosting ของเราขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอสมา

อีโว โฮสติ้ง
14 ธันวาคม 2555