ประเภท: บำรุงรักษา
ความรุนแรง: ปานกลาง

โซนที่ได้รับผลกระทบ: CS-Loxinfo The Clound

เวลาเริ่มต้น: 14 กรกฎาคม 2563 21:00 น
เวลาสิ้นสุด: 14 กรกฎาคม 2020 23:00 น

การหยุดทำงานที่คาดหวัง: 2 ชั่วโมง

ระหว่างการบำรุงรักษา 2 ชั่วโมงเครือข่ายอาจไม่สามารถใช้งานได้

ในระหว่างหน้าต่างการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้อาจได้รับผลกระทบ: VPS

เราคาดว่าจะหยุดทำงานสูงสุด 2 ชั่วโมงสำหรับอุปกรณ์ใดก็ตามภายในหน้าต่างการบำรุงรักษานี้

เช่นเคยเราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณเห็นว่าสำคัญต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ


ขอบคุณ

 


Tuesday, July 14, 2020

« ย้อนกลับ