ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น

ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป้นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เป็น ราคา 550 บาท / ปี

ทั้งการจดโดเมนเนมใหม่ / การต่ออายุ / การย้ายโดเมนเนม .netThursday, November 3, 2016« ย้อนกลับ