เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจาก PAYSBUY ได้ประกาศยุติการให้บริการ 

ทางอีโว โฮสติ้ง มีความจำเป็นต้องปิดรับการรับชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อีโว โฮสติ้ง

Saturday, September 23, 2017« ย้อนกลับ